Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.4- Tạo mẫu mô tả vật liệu (Fill-Pattern) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.2.4- Tạo mẫu mô tả vật liệu (Fill-Pattern)

Vào menu Manage»  Additional Setting»  Fill patterns

Để có được mẫu ký hiệu đồ họa mô tả bề mặt của vật liệu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật, trước tiên phải định nghĩa mẫu. Nếu mẫu đơn giản chỉ với các đường gạch song song đều nhau và hai phương vuông góc nhau thì có thể định nghĩa trực tiếp. Với các mẫu phức tạp thì phải định nghĩa gián tiếp qua file mẫu có đuôi *.pat, loại file này có thể tạo ra bằng chương trình soạn thảo văn bản Notepad hoặc dùng một số phần mềm tạo mẫu Hatch chuyên biệt tạo nên, hay cũng có thể kế thừa các file pat của AutoCad, trên mạng Intenet…

① Danh sách mẫu (thuộc loại của mục 8 hay 9).
② Tạo mẫu mới.
③ Chỉnh sửa mẫu chọn.
④ Xóa mẫu chọn.
⑤ Các mẫu phức tạp, không thể định nghĩa trực tiếp.
⑥ Các mẫu đơn giản, có thể định nghĩa trực tiếp.
⑦ Kiểu mẫu 2D - Mẫu không biến dạng và quay theo bề mặt mô hình trên hình chiếu.
⑧ Kiểu mẫu 3D - Phương XY biến dạng theo bề mặt của mô hình trên hình chiếu.
 Lưu ý mục 7 và 8. Các mẫu cho mặt cắt thì chỉ dùng danh sách trong mục 7.

a-Định nghĩa trực tiếp

Chọn New để định nghĩa một mẫu mới:
① Minh họa kết quả mẫu.
② Tỉ lệ mô tả thực - Không sửa được.
③ Điểm chuẩn trên vùng mô tả mặt cắt : (không tác dụng với bề mặt khối) .

a.   Orient To View: Hướng cố định trên mọi đối tượng.

b.   Keep Readable: Thay đổi trên những đối tượng có hướng trùng với một trong hai đường mẫu.

c.   Align with element: Thay đổi trên từng mặt cắt.
④ Mẫu đơn giản, định nghĩa trực tiếp.
⑤ Mẫu phức tạp, import từ file  *.pat.
⑥ Tên mẫu.
⑦ Góc nghiêng (2 đường luôn vuông góc với nhau).
⑧ Khoảng cách đều giữa các đường thứ nhất.
(Lưu ý: không phụ thuộc tỷ lệ bản vẽ)

⑨ Khoảng cách đều giữa các đường thứ 2.
(Lưu ý: không phụ thuộc tỷ lệ bản vẽ)

⑩ Chỉ dùng đường thứ nhất.
⑪ Dùng cả hai đường vuông góc nhau.

b-Tạo gián tiếp thông qua file *.pat

Với những mẫu có hoa văn phức tạp như ngói, gạch xây…thì công cụ tạo mẫu trực tiếp quá đơn giản, không thể giải quyết được. Vì thế, công cụ load một file mẫu định nghĩa từ bên ngoài dạng *.txt vào giúp người dùng kế thừa được tất cả những mẫu quen thuộc thường làm trong CAD và định nghĩa thêm các mẫu mới cho mọi yêu cầu.

Chọn New để định nghĩa một mẫu mới:
① Mẫu phức tạp, import từ file *.pat.
② Tên mẫu.
③ Danh sách mẫu trong file *.pat. (Lưu ý File *.pat phải được lưu –Save As với Encoding: ANSI)
④  Đơn vị: Đơn vị này được định nghĩa trong file *.pat
⑤ Tỉ lệ: Tỉ lệ này chỉ điều chỉnh một lần khi Import và

 

Cấu tạo file *.pat :
Mẫu gạch có ron kép đơn giản:

;%UNITS=MM
*Gach300x300, My Comments
;;created by NPD
;%TYPE=MODEL
;;---------Phần mã----------
0,       0,0,      300,300
0,       0,2,      300,300
90,      0,0,     300,300   
90,      2,0,     300,300  

Mẫu ngói 3D

 

;%UNITS=MM

*Ngoi 3D, ngoi

;;created by NPD

;%TYPE=MODEL

;;---------Phần mã----------

0,       0,0,           25.5,12,                   6,-5,7,-3,9,-4

0,       6,.5,          25.5,12,                    5,-19,4,-6

0,       18,-.75,    25.5,12,                     3,-31

90,      0,0,         12,8.5,                       11.5,-36.5

90,      6,0,         12,8.5,                       11.25,-36.75

90,      11,0,       12,8.5,                       10.5,-37.5

90,      18,-0.75, 12,8.5,                       11.5,-36.5

90,      21,-0.75, 12,8.5,                       11.5,-36.5

90,      30,0,        12,8.5,                       11,-37

;;1     2                  3                              4: nhóm mã

Cú pháp một file *.pat:

;; Create by NPD

;%UNITS=[value]

*pattern-name,[optional description]

;%TYPE==[value]
;;-----Phẫn mã---- Hai dấu chấm phẩy là dòng chú thích

angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y [, dash1, dash2, ...]

………

………

Dòng chú thích trong file *.pat

» Đơn vị: MM / INCHES

» Tên mẫu, mô tả thêm

» Kiểu Hatch: MODEL / DRAFTING

» Mã định nghĩa mẫu:
Nhóm mã 1: Góc;
Nhóm mã 2: Điểm chuẩn (x,y);
Nhóm mã 3: Khoảng cách (x,y);
Nhóm mã 4: nét liền (không dấu), nét đứt (dấu trừ).

Mỗi dòng là một đường thẳng với kiểu đường được định nghĩa trong nhóm mã 4.

Tổ hợp các dòng mã tạo ra mẫu vật liệu!

Lưu ý:
 các dấu [;;]là chú thích, [*] Tên,  [;%] biến
X là phương dọc theo đường line chứ không phải theo hướng 0 độ. Nghĩa là nếu góc 90 độ thì X là phương đứng.

 

Thực tế để viết bằng tay nhóm mã định nghĩa mẫu phức tạp như trên là không thể, mà phải dùng phần mềm hỗ trợ để xuất ra file *.pat. Sau đó, có thể gia công thêm các biến đơn vị, tên mẫu, mô tả thêm để dễ nhớ, kiểu Hatch phù hợp loại cần mô tả…

- Phần mềm hỗ trợ tạo file *.pat và các mẫu hatch rất nhiều trên mạng, hoặc có thể sử dụng file cad.pat của AutoCAD trong thư mục Support.

- Trong một file *.pat chỉ có một biến [;%UNITS] trên cùng, phần dưới có thể đặt nhiều mẫu hatch tạo thành một danh sách dài trong một file (Lưu ý File *.pat phải được lưu –Save As với Encoding: ANSI).

- Lưu file *.pat trong thư viện cẩn thận và Import vào file Revit khi cần.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập