Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.7- Cài đặt nét cho file Import 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.2.7- Cài đặt nét cho file Import

Thiết lập số hiệu bút cho các file Import từ ngoài như AutoCAD là dựa theo màu để gán.

Có 255 màu được gán giống như khi in trong phần mềm AutoCAD.

Vào Insert»Import


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập