Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.5- Cài đặt định dạng nét của đối tượng tham chiếu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.2.5- Cài đặt định dạng nét của đối tượng tham chiếu

Khi muốn tham chiếu một hay một nhóm đối tượng để làm cơ sở định vị các đối tượng khác, người dùng muốn các đối tượng tham chiếu được làm mờ để làm nổi bật đối tượng chính.

Ví dụ, khi triển khai mặt bằng bố trí thiết bị điện, người dùng cần làm mờ tất cả các đối tượng kiến trúc. Mức độ mờ phụ thuộc vào biến được cài đặt:

Vào Manage» Additional Setting» Halftone/Underlay

1.  Cài đặt số hiệu nét bút cho đối tượng tham chiếu.

2.  Cài đặt mẫu đường cho đối tượng tham chiếu.

3.  Chọn hay tạo thêm mẫu đường mới.

4.  Áp dụng bao gồm cả mục 5.

5.  Độ mờ đường nét.

a.   Brightness= 0: trong suốt

b.   Brightness= 100: bình thường

Thông thường độ sáng được đặt ở mức độ 75.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập