Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.1- Tạo mẫu nét bút trong Revit (Line Pattern) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.2.1- Tạo mẫu nét bút - Line Pattern

Cách tạo ra mẫu đường (Line-Pattern) trong Revit. Mặc dù Revit đã có nhiều loại mẫu trong Tempalte, nhưng các bạn học Revit cần biết để chỉnh sửa cho phù hợp theo yêu cầu.
        Vào menu Manage» Additional Setting»Line Pattern

-  Tạo kiểu nét mới

-  Sửa kiểu nét chọn

-  Xóa kiểu nét chọn

4-  Đổi tên kiểu nét chọn

à      Chọn New/Edit

-   Tên kiểu nét

-   Dash - gạch liền, Value- kích thước.

-   Space - Khoang trống, Value- kích thước

-   Dot - dấu chấm, Value- không có kích thước.

***Chỉ có thể tạo ra các loại nét bao gồm 3 thành phần trên tổ hợp và lặp lại. Đường có các ký hiệu đặc biệt chỉ có thể dùng Family : Annotate»Component»Repeating Detail Component


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập