Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.2- Tạo độ rộng nét bút (Line Weights) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

4.2.2- Tạo độ rộng nét bút - Line Weights

 Vào menu Manage» additional Setting» Line Weights


1. Độ rộng nét các đối tượng 3D trên các hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo.

2.  Độ rộng nét các đối tượng 3D trên hình chiếu phối cảnh (dùng Camera).

3.  Độ rộng nét các đối tượng 2D như kích thước, ký hiệu.

4.  Số hiệu bút. Dùng gán cho đối tượng. Có 16 loại bút nhưng thông thường chỉ dùng đến loại số 7 là đủ.

5.  Tỷ lệ tương ứng với độ rộng nét. Nghĩa là cùng một số hiệu bút nhưng ở mỗi tỷ lệ khác nhau có độ rộng khác nhau - độ rộng phụ thuộc tỷ lệ.

      Đối với Revit, một đối tượng 3D có thể xuất hiện ở nhiều hình chiếu với tỷ lệ khác nhau. Vì vậy độ rộng nét của đối tượng 3D phải được thiết lập chi tiết cho từng tỷ lệ bản vẽ.

6. Thêm cột tỷ lệ từ danh sách có sẵn.

7. Bỏ ra bớt những tỷ lệ dùng để định nghĩa độ rộng.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập