Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.2.6- Cài đặt phiên bản chỉnh sửa (Revisions) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.2.6- Cài đặt phiên bản chỉnh sửa (Revisions)

Trong quá trình thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế được các bên liên quan góp ý, đề nghị chỉnh sửa nhiều lần. Mỗi lần chỉnh sửa cần được đánh dấu vị trí cần sửa, ghi chú trên khung tên…thông tin này gọi là Revision.

Trong Revit, Revision được đánh dấu, liệt kê tự động. Nhờ quản lý dễ dàng cho nên việc khai thác, ứng dụng Revision trong Revit trở nên phổ biến, mặc dùng Revision là yếu tố bắt buộc được yêu cầu sử dụng trong hồ sơ thiết kế từ khi còn vẽ bằng tay.

Vào Manage» Additional Setting» Sheet Issues/Revisions

1.  Số thứ tự

2.  Kiểu sắp xếp

3.  Ngày sửa

4.  Mô tả nội dung chỉnh sửa

5.  Nếu được chọn là đã phát hành

6.  Phát hành đến..

7.  Người phát hành

8.  Cách đánh dấu

9.  Thêm một phiên bản mới

10.   Đánh số dựa trên toàn dự án

11.   Đánh số dựa trên từng bản vẽ

12.   Di chuyển sắp xếp vị trí các dòng trong danh sách

13.   Lựa chọn sắp xếp chuỗi ký tự để đánh dấu.

Tạo một Revision:

Vào Annotate» Revision Cloud

Đánh dấu trong bản vẽ


 

Liệt kê trong khung tên

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập