- Xuất nhanh khối lượng với chỉ một cú Click chuột. Với cách cài đặt sẵn các mục cần xuất ngày từ khi khởi tạo dự án, nguwoif dùng có thể cập nhât nhanh khối lượng khối luowjgn từ Revit qua phần mềm dự toán.
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi