Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.4- Cài đặt Addins NPD trong thư viện Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Vào Link: https://hocrevit.vn/

Tải ứng dụng với phiên bản tương ứng: 

 

Các phiên bản còn cập nhật hỗ trợ:

1- File cài đặt phiên bản 2019.

2- File cài đặt phiên bản 2020.

3- File cài đặt phiên bản 2021.

4- File cài đặt phiên bản 2022.

5- File cài đặt phiên bản 2023.

6- File cài đặt phiên bản 202x.

File dữ liệu dự phòng:

Khi cài đặt, các file dữ liệu về tham số và Keynote sẽ được cài đặt theo mặc định vào D:\DutoanOnline\Data hoặc C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV201x\Data . Tuy nhiên nếu bị  mất vì lý do nào đó thì có thể tải file này về đặt vào ổ đĩa dữ liệu (Phần mềm được quyền ghi lên file).

Tiến trình cài đặt:

Sau khi tải file cài đặt về, chạy File cài đặt và bấm Next cho đến khi hoàn thành.

Lưu ý:

- Khi khởi động Revit sẽ yêu cầu nhập Email để nhận Link kich hoạt.

- Khi mới cài đặt, sau khi kích hoạt mặc định chương trình  chưa có thời hạn sử dụng. Tiếp theo muốn sử dụng tiếp phải đăng ký gia hạn Miễn phí hoặc có phí: tại đây 

 

Hướng dẫn

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập