Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.3.3- Tạo chi tiết điển hình 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.3.3- Tạo chi tiết điển hình

Chi tiết điển hình là loại chi tiết mang thông tin chung cho nhiều chi tiết tương tự. Chi tiết điển hình được tạo bằng đối tượng 2D và không có liên kết đến mô hình của dự án.

 Vào View»Create»Drafting View

DraftingViews là loại View chỉ chứa đối tượng 2D. Các đối tượng trong View này không có liên kết với các đối tượng mô hình của dự án.
 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập