Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.3.1- Tạo chú thích trực tiếp 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

6.3.1- Tạo chú thích trực tiếp

Legend là một loại View đặc biệt, nó không phải là mặt chiếu của mô hình dự án nhưng cũng không phải là một trang chứa các đối tượng 2D không có liên kết với mô hình dự án như Drafting ViewLegend có khả năng đọc hình chiếu của từng Family trong “kho” của dự án. Tất cả các Family dù đã dược dùng hay chưa đều được đọc các mặt chiếu cơ bản là chiếu bằng và chiếu đứng.

Mặt dù Legend không thuộc nhóm View, nhưng các thao tác trên Legend tương tự như các đối tượng trong nhóm View cho nên tạm gọi nó là “View chú thích” để dễ hiểu và dễ trình bày.

Ví dụ, các hình chiếu chi tiết cửa đi:

Đây là một phần trong một trang vẽ chi tiết cửa đi. Đầu tiên tạo một Legend:

 Vào View»Create»Legends »Legend

Sau khi đặt tên cho trang chú thích vừa tạo, Người dùng lần lượt kéo từng mặt chiếu của Family cửa: mặt chiếu bằng, mặt chiếu đứng ra View Legend vừa tạo.

Tiếp theo là sắp xếp bố cục, ghi kích thước, chú thích, vẽ thêm các đối tượng 2D như đường thẳng, khung,…giống như trong các hình chiếu của dự án.

Có thể bố cục View chú thích như một phần của bản vẽ hay toàn bộ bản vẽ. Thông thường thì cũng phải xác định rõ tỷ lệ bằng các khung bao trước khi triển khai các đối tượng trên View này. Nếu tỷ lệ  bị thay đổi sẽ làm hư bố cục của nó.

Đối với các Family  2D, chỉ cần kéo ra như một  Block, ví dụ bảng chú thích ký hiệu điện:

Trong khi chỉ cần tạo bảng chú thích với các đối tượng 2D độc lập thì cứ bố cục và trình bày thẳng ra View chú thích như bảng thuyết minh trên.

 

Trong trường hợp này người dùng sẽ thắc mắc vậy giữa Legend và Drafting khác nhau thế nào? Câu trả lời là Legend có thể được dùng sắp xếp nhiều lần trên bản vẽ, trong khi Drafting chỉ được dùng một lần!

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập