Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4- Giới hạn không gian hiển thị của hình chiếu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4- Giới hạn không gian hiển thị của hình chiếu

Không gian nhìn của một hình chiếu được giới hạn trong một hình hộp chữ nhật trong đó có hai phương X, Y song song với mặt phẳng chiếu (màn hình). Còn phương Z thì vuông góc với mặt phẳng chiếu (màn hình).

 

Màn hình chính là mặt phẳng chiếu của các đối tượng trong không gian 3D, đồng thời cần phân biệt rõ từ VIEW trong Revit có lúc hiểu là hình chiếu cũng có lúc hiểu là sự hiển thị trong giới hạn tầm nhìn.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập