Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.5.1- Giới thiệu mô hình làm việc nhóm 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.5.1- Giới thiệu mô hình làm việc nhóm

Làm việc theo nhóm là cách phối hợp một nhóm nhiều người làm trong cùng một dự án. Dù làm việc bằng công cụ gì thì công việc thiết kế từ xưa đến nay vẫn phải làm việc theo nhóm.

Revit là công cụ đầu tiên hỗ trợ làm việc theo nhóm triệt để khi triển khai hồ sơ kỹ thuật với nhiều tính năng đặc biệt:

 File dự án đuợc tổ chức có thể kiểm soát quản lý dữ liệu của nhiều người dùng trong cùngmột thời điểm.

 Phối hợp làm việc qua mạng nội bộ, mạng internet.

 Phối hợp giữa các bộ môn.

 Phối hợp giữa các công đoạn trong từng bộ môn.

 Phối hợp làm việc nhiều phương án thiết kế khác nhau.

 Phối hợp làm việc trên một dự án triển khai qua nhiều giai đoạn.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập