Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.6- Kế thừa dữ liệu từ các file dự án khác và xóa dữ liệu thừa trong file Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.6- Kế thừa dữ liệu từ các file dự án khác

Kế thừa dữ liệu từ dự án khác là việc làm vô cùng quan trọng, vì nếu bỏ qua sự kế thừa dữ liệu, người dùng phải mất nhiều thời gian để tạo dữ liệu từ đầu cho một dự án.

- Dữ liệu kế thừa bao gồm nhiều loại, từ đối tượng 3D, 2D đến đối tượng cơ bản, đối tượng tải ngoài…Cách tải các đối tượng được trình bày trong mục 3.7.2 – Import file.

- Trong mục này chỉ đề cập đến cách copy nhóm đối tượng Cơ Bản từ dự án khác.

Nhóm nhóm đối tượng Cơ Bản có đặc điểm chỉ cho phép copy từ Clipboard. Vì thế, để copy dữ liệu thuộc nhóm cơ bản của một dự án, hãy mở đồng thời dự án đó và trở về dự án đang làm việc chọn lệnh Transfer:

Manage» Settings» Transfer Project Standar.


Xem kỹ trong danh sách đối tượng liệt kê trong hộp thoại và chọn cẩn thận các loại đối tượng đang cần để tải vào:

 

Sau khi Ok, chương trình kiểm tra và xác định những đối tượng bị trùng và liệt kê ra trong bản thông báo:

-     OverWrite: chép đè lên đối tượng cũ. Tùy chọn này hay nhưng rất nguy hiểm! Cần phải kiểm tra xác định rõ đối tượng cần chép đè.

-     New Only: chỉ tải vào những đối tượng chưa có trong dự án.

Tất cả các đối tượng trong dự án, người dùng đều có thể xóa đơn giản bằng phím Delete hay trong Menu ngữ cảnh. Riêng nhóm đối tượng Cơ Bản này người dùng chỉ có thể xóa bằng lệnh Purge, nhưng lệnh này chỉ cho phép xóa những đối tượng thừa, không sử dụng trong dự án đồng thời loại trừ trường hợp đối tượng là duy nhất trong dự án nếu là đối tượng hệ thống.

Manage»Settings»Purge Unused.

 

Chỉ những đối tượng được phép xóa mới hiển thị nút tùy chọn để chọn.

Chương trình sẽ xóa nhưng đối tượng chưa được chọn, nếu xóa hết thì chọn Check all.

Thông thường chọn Check None, sau đó tìm những đối tượng muốn xóa để xóa cẩn thận.

 

Các đối tượng thừa nằm trong dự án chỉ làm lớn dung lượng file, tuy nhiên cũng không đáng kể vì đa số đã được sử dụng, nếu xóa hết đối tượng thừa thì dung lượng giảm tối đa cũng không quá 10% đối với dự án hoàn thiện.

Vì thế, việc xóa này chỉ nên đề cập khi cần quản lý đối tượng bên trong dự án cho ngăn nắp. Xóa thì dễ như khi cần load lại rất mất thời gian!


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập