Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.4- Kỹ thuật truy bắt điểm 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.4- Kỹ thuật truy bắt điểm

Truy bắt điểm là kỹ thuật rất quen thuộc trong các ứng dụng đồ họa, trong AutoCAD kỹ thuật này đã phát triển đến mức độ rất cao. Đối với Revit, kỹ thuật này còn cải tiến ở mức cao hơn để tương tác trực quan với người dùng. Nó giúp người dùng không cần phải quá tập trung vào điểm cần bắt mà chỉ cần rê chuột lướt qua để chương trình tự dò và đưa ra các đề nghị dưới dạng biểu tượng. Người dùng có thể tìm các lựa chọn phù hợp bằng cách kết hợp phímTAB.

                Vào Manage» Settings»Snaps

Hộp thoại chứa các tùy chọn đã cài đặt sẵn các biến mặc định. Người dùng có thể sửa theo yêu cầu, tuy nhiên những giá trị mặc định ở đây đã đáp ứng tốt nhu cầu của việc truy bắt điểm, chỉ nên thay đổi khi đã hiểu rõ nhu cầu công việc của mình.

                Vào Manage»Snaps.


 

① Tùy chọn tắt mở chức năng truy bắt điểm.
② Tham số thiết lập cho các bước di chuyển của con trỏ và bước góc:

  • Nút tùy chọn xác định thiết lập được dùng hay không.
  • Các biến cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;).

③ Tùy chọn xác định các loại điểm được truy bắt.

  • Lưu ý các phím tắt mặc định, có thể sửa lại theo yêu cầu riêng trong mục 2.2.2- Thiết lập lệnh tắt Key Shotcut và Danh mục lệnh thường dung của Revit.
④ Các tổ hợp phím đặc biệt dùng trong ngữ cảnh của lệnh đang dùng khi lệnh truy bắt đang dò điểm trên đối tượng.

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập