Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.4-Tạo và sửa đối tượng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

TẠO VÀ SỬA ĐỐi TƯỢNG

 

Tạo và sửa đối tượng là 2 công việc thường xuyên phải làm khi dùng Revit, tất nheien khi lập trình chúng ta cũng thường xuyên làm tương tự. Trong phần này chúng ta thực hành viết các lệnh tạo và sửa đối tượng với nhiều thủ tục hơn.

Chúng ta phân biệt hai trường hợp Tạo (Create, New) và sửa (Get, Set). Tạo là chúng ta tìm cho được không gian làm việc và các đối tượng tham chiếu liên quan như View, Level, Plan,...để tạo ra một đối tượng hoàn toàn mới. Còn Sửa là phải đọc cho được các thông tin của đối tượng (get) và su đó Cập nhật lại chúng (Set). Trong quá trình sửa cũng có thể phải tạo mới đối tượng.

Dù là Tạo mới hay sửa, kỹ năng chọn đối tượng, chọn được biến để lấy giá trị là quan trọng. Khi chưa lập trình thành thạo, điều làm chúng ta mất nhiều thời gian nhất là tìm cách chọn đối tượng và đọc được biến của đối tượng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập