Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.2.1- Thiết kế cách tổ chức dữ liệu trong Revit. 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.2.1- Thiết kế cách tổ chức

Đầu tiên hãy làm quen với công cụ quản lý:

Nhấn phím phải vào nhóm View, chọn Type Properties:

Search… là chức năng tìm kiếm tên của bất kỳ một Family nào trong Project Browser.

 Loại Family

 Kiểu Family do người dùng tạo để lưu các biến qui định cách tổ chức quản lý.

 Là 2 trang trong hộp thoại chứa thông tin tổ chức quản lý View: Browser Organization Properties.

Folders dùng để thiết kế cách tổ chức.

Filter dùng loại đối tượng hiển thị.

Trang Folder chứa thông tin tổ chức sắp xếp View:

① Tên tham số dùng để nhóm các View lại tạo thành cây thư mục.

 Dùng toàn bộ tên của tham số.

③ Dùng các ký tự đầu của tham số.

④ Nhóm cấp 2. Các tham số tương tự như nhóm cấp 1 và tạo thành hình cây.

⑤ Tên tham số dùng để sắp xếp theo thứ tự.

⑥ Sắp theo thứ tự tăng (từ A đến Z)

⑦ Sắp theo thứ tự giảm (từ Z đến A)

Trang Folder có hai tác vụ chính: nhóm đối tượng (Group) và xếp thứ tự (Sort).

- Nhóm đối tượng (Group):Có 3 cấp để nhóm theo hình cây và trong mỗi cấp có tùy chọn thiết lập hướng thứ tự.

- Xếp thứ tự (Sort): Dùng xếp thứ tự cho các đối tượng cấp trong cùng của cây thư mục.

Trang Filter chứa thông tin về điều kiện lọc, nhưng View nào không thỏa mãn điều kiện này thì sẽ bị ẩn.

 

① Tên tham số cần đặt điều kiện

② Dấu biểu thức điều kiện

③ Biến biểu thức điều kiện

④ Điều kiện khác giao với các điều kiện trên.

Ví dụ trên là khi người dùng đang làm việc trong bộ môn kết cấu, vì thế các hình chiếu của các bộ môn khác cần được ẩn đi để dễ làm việc. Các mục 1, 2, 3 tạo thành biểu thức:

Discipline Equal to Structure (Bộ môn = Kết cấu)

Nếu mục 4 tiếp tục được thực hiện thì điều kiện cuối cùng là cần phải thỏa mãn cả hai điều kiện trên. Tức là hiển thị các View của bộ môn kết cấu (Structural) của giai đoạn 1 (Phase 1)

Chỉ có tối đa 3 điều kiện phối hợp.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập