Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.1- Tọa độ điểm khảo sát 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.2.1- Tọa độ điểm khảo sát (Survey Point)

Toạ độ điểm khảo sát mặc định là 0,0,0. Tọa độ này được hiểu là làm chuẩn cho tọa độ chuẩn của dự án.
 

Di chuyển đi nơi khác sẽ làm thay đổi tọa độ của Project Base Point.

Nếu di chuyển thì sẽ thay đổi giá trị của tọa độ hoặc ngược lại.

Tọa độ của điểm khảo sát chỉ nên (không nhất thiết) điều chỉnh khi cần định vị tọa độ của nhiều dự án. Nếu triển khai từng dự án độc lập thì không cần can thiệp.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập