Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2- Attach to Host, ghi chú tự động cho cửa, tường, sàn,... 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Attach to Host:

Mục đích của lệnh này là đọc thông tin đối tượng Family được kéo ra View Legend. Ví dụ bản vẽ chi tiết cửa được thực hiện trong ViewLegend. Chúng ta thiết kế một Family 2D có chưa các tham số của cửa, đặt vào đúng vị trí và dùng lệnh Attach to Host để đọc dữ liệu từ Family cửa.

Phần 1: Sử dụng nhãn có sẵn:

Các bước thực hiện tạo một bản vẽ chi tiết bằng View Legend:

1- Tạo một View Legend: Nhấp chuột phải vào mục Legend trong Project Browser, chọn New Legend.

2- Vẽ một hình chữ nhật bằng lệnh Detail Line để xác định giới hạn bản vẽ.

3- Tạo một trang giấy bằng lệnh New Sheet, Kéo View Legend vừa tạo sắp vào trang giấy.

4- Nhấp đúp chuột trái vào View Port vừa kéo ra, sửa hình chữ nhật chó vừa khít trang giấy để xác định đúng vùng bản vẽ.

5- Trở về View Legend, Vào mục Family Browser, kéo Family cần triển kahi chi tiết sắp vào, ghi kích thước.

6- Vào Menu Annotate\ Symbol, chọn một đối tượng 2D dùng làm nhãn cho legend.Nếu chưa có, có thể tải một mẫu về từ thự viện NPLD Library với từ khóa "ChiTiet". Kéo ra bỏ vào đúng vị trí.

(Nếu không dùng Temaplate NPD thì có thể bạn chưa có loại nhãn này, có thể tải về từ thư viện)7- Chọn lệnh Attach to Host, Chọn đối tượng nhãn trước, tiếp theo chọn đối tượng cần đọc thông tin.


 

Kết quả, nhãn sẽ hiển thị thông tin của đối tượng chọn, tương ứng với các tham số được thiết kế sẵn.

Phần 2: Thiết kế lại nhãn

Chon Family nhãn, Bấm Edit Family.

Trong môi trường Family Document, chon Menu Create, chọn Label:

Bấm chuột vào vị trí cần đạt nhãn trên trong View, Hộp thoại thiết kế nhãn hiển thị:

1- Tạo một nhãn mới, đặt tên (Name), Loai đơn vị tương ứng (Type of parameter) và kiểu dữ liệu (Instance) giống với các tham số của Family cần gán trong dự án.

2- Chọn tên tham số vừa tạo.

3- Add qua bản thiết kế

4- Thiết kế các định dạng.

5- OK và thoát ra.

Tiếp theo, chỉnh lại vị trí Label và  Load đè vào dự án. Load Into Project

 Tham số vật liệu:

Tạo tham số Material , kiểu Text, loai Instance.

Tham số này sẽ đọc thông tin Description của các vật liệu được dung trong Family cửa. Vì thế nếu tham số Description là rỗng thì sẽ không đọc.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập