Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.2- Tọa độ điểm chuẩn dự án 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.2.2- Tọa độ điểm chuẩn dự án (Project Base point)

Tọa độ điểm chuẩn dự án mặc định là 0,0,0 (trùng với điểm khảo sát). Khi khởi tạo dự án mới cần chọn điểm chuẩn này trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Trong quá trình làm việc, nếu có sự thay đổi, người dùng có thể điều chỉnh dễ dàng.

Ví dụ dự án đang thực hiện chọn cao độ chuẩn tại cốt vỉa vè, cốt tầng trệt hiện tại là +1200. Cần điều chỉnh cao độ của tầng trệt cao +1400, điều này có nghĩa là phải nâng cao toàn bộ dự án lên 200. Người dùng có thể chọn toàn bộ dự án và dịch chuyển lên phía trên 200.Tuy nhiên, nếu dự án lớn thì khó thực hiện.
 

Di chuyển đi nơi khác thì toàn bộ dự án di chuyển theo.
 

Di chuyển đi nơi khác thì giá trị tham chiếu của lưới trục và cao độ trong dự án thay đổi.

Cách tốt nhất là chỉ việc dịch chuyển điểm chuẩn xuống dưới 200. Để thực hiện được điều này, bấm bỏ liên kết của biểu tượng cái ghim sau đó bấm giữ chuột kéo biểu tượng tọa độ xuống dưới hoặc chỉnh tham số Elev =-200 (đây là cao độ tương đối so với điểm khảo sát)

Nếu muốn tham số vẫn là số 0.0 thì di chuyển điểm khảo sát - Survey Point xuống 200.

 

Sử dụng điểm chuẩn của dự án là bắt buộc, nhưng sử dụng điểm khảo sát thì không nhất thiết nếu triển khai từng dự án độc lập.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập