Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.1.2- Các bước trong kỹ thuật View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.1.2- Các bước trong kỹ thuật View

-  Việc đầu tiên trong kỹ thuật View là phải giới hạn không gian hiển thị của dự án. Bất cứ một cấu kiện nào ở ngoài không gian giới hạn này đều không thể nhìn thấy trên hình chiếu. Bước này gọi là Giới hạn View.

-  Bước tiếp theo là điều khiển sự hiển thị của từng cấu kiện về đường nét, màu sắc, ẩn hiện,..theo đúng yêu cầu của từng loại hình chiếu, loại tỉ lệ…gọi là thực hiện các Phương Thức thể hiện trên View.

-  Cuối cùng là kế thừa hai bước trên áp dụng cho các View khác cùng loại gọi là dùng View Template.

   
C Lưu ý rằng các kỹ thuật View được thực hiện trên từng View cụ thể, tức là trên từng hình chiếu. Cùng một đối tượng, trên các hình chiếu khác nhau được thể hiện khác nhau.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập