Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.5.3- Dùng ảnh dán trực tiếp lên bề mặt đối tượng – Decal 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.5.3- Dùng ảnh dán trực tiếp lên bề mặt đối tượng – Decal

 Decal trong Revit là đối tượng diễn họa dùng cho việc kết xuất ảnh. Nó là đối tượng ảnh 2D được dán vào một bề mặt bất kỳ như màn hình, bảng quảng cáo, tem trên thiết bị…

Đầu tiên phải định nghĩa kiểu (Type) bao gồm ảnh được gán bên trong:

Vào Insert» Link Decal» Decal Types

1.  Danh sách các kiểu Decal được tạo

2.  Chọn đường dẫn file ảnh

3.  Ảnh minh họa

4.  Các tùy chọn chi tiết được hướng dẫn kỹ trong tài liệu chuyên ngành kiến trúc.

Sau khi đã có định nghĩa kiểu Decal, chọn một View khả dụng có thể thấy được bề mặt cần dán, chọn lệnh Place Decal:

Vào Insert» Link Decal» Place Decal

Chọn một kiểu Decal trong danh sách phía trên hộp thoại Properties và rê chuột tìm bề mặt cần dán:
 

Decal sau khi được dán:

Decal hiển thị sau khi kết xuất ảnh (Render) tại các vị trí 1,2,3,4:


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập