Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.5.2- Gán vật liệu cho đối tượng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.5.2- Gán vật liệu cho đối tượng

Gán vật liệu cho đối tượng 3D có 2 cách: Gán trong từng thành phần cấu tạo của cấu kiện hoặc gán trực tiếp trên một vùng bề mặt.

à      Gán trong từng thành phần cấu tạo

Khi thiết kế Family System hoặc Family ngoài, từng thành phần cấu tạo đều được thiết kế tham số để gán vật liệu (Material-VatLieu).

- Đối với Family hệ thống như Wall, Floor, Roof …Vật liệu được gán từng lớp cấu tạo trong bản cấu trúc (Construction).

Nhấn chuột vào nút số 1 để mở danh sách vật liệu và chọn. Lưu ý, vật liệu được quản lý bằng một chương trình khác, nhúng vào Revit, khi nhấn chuột nút số 1 chương trình này sẽ khởi động rất lâu và rất nhiều khi làm lỗi Revit. Vì thế nên Save file dự án trước khi thao tác với danh sách vật liệu.

Có thể Copy tên vật liệu từ cấu kiện này và Paste vào cấu kiện khác cho nhanh.

- Đối với Family thiết kế ngoài như Door, Column…Vật liệu được gán tham số trong từng khối mô hình 3D trong quá trình thiết kế Family. Tên của tham số này do người dùng đặt cho nên chưa chắc đã có tên Material, có thể là VL hay VatLieu… Khi gán vật liệu cần tìm biến này trong hộp thoại Properties hay TypeProperties (xem thêm mục 3.3.3 phần định nghĩa và gán tham số )

Như vậy, với cách gán trong từng thành phần cấu tạo, mỗi khối mô hình được gán duy nhất một loại vật liệu.

à      Gán trực tiếp lên một vùng bề mặt

Khi muốn gán vật liệu lên một vùng của bề mặt chứ không phải toàn bộ khối thành phần cấu tạo hay toàn bộ bề mặt của cấu kiện thì trải qua hai bước:

- Tách bề mặt thành nhiều vùng theo thiết kế. Split

Dùng lệnh Modify» Geometry» Split.

Chọn một bề mặt đối tượng, vẽ các đường để tách vùng bề mặt vừa chọn thành nhiều vùng nhỏ.

Mỗi lần chỉ có thể tách đôi vùng chọn. Không thể vẽ nhiều vùng cùng một lúc.

- Gán vật liệu lên từng vùng bề mặt vừa tách. 

Dùng lệnh Modify» Geometry» Paint. Hoặc Modify» Geometry» Remove Paint.

Khi chọn lệnh Paint, chờ danh sách vật liệu hiện ra, chọn một vật liệu rồi rê chuột chọn bề mặt cần gán.

Khi muốn phục hồi vật liệu ban đầu bề mặt của Family thì chọn RemovePaint.

1.   Tách bề mặt tường bằng một đường thẳng đứng. Gán vật liệu đá vô định hình.

2.   Tiếp tục tách bề mặt còn lại thành 2 và 3 bằng một vùng đường tròn bên trong.

3.   Gán vật liệu sơn gai vào vùng trong đường tròn.

Việc gán vật liệu trực tiếp chỉ có tác dụng trên một vùng bề mặt, vì thế chỉ thống kê được diện tích. Thể tích khối cấu kiện bên trong vẫn được tính cho vật liệu được gán qua tham số.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập