Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.3.2- Hộp thoại Properties chứa tham số View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
5.3.2- Hộp thoại Properties chứa tham số View

Khi không có bất cứ đối tượng nào được chọn thì hộp thoại Properties hiển thị các tham số của View hiện hành.

.  Nhóm tham số điều khiển sự hiển thị hình chiếu của cấu kiện.

.  Nhóm tham số chứa thông tin dữ liệu của View.

.  Nhóm tham số điều khiển giới hạn trên View.

 

. Mở hộp thoại điều khiển chi tiết sự hiển thị của các thành phần cấu kiện trong View hiện hành (Lưu ý Overrides - đè lên các biến mặc định)

.  Hiển thị một View khác đến View hiện hành (tham chiếu). Chỉ có ở hình chiếu bằng.

.  Bộ môn chứa View. Đây là biến quan trọng cần phải đặt đúng bộ môn đang vẽ.

.  Tên View mẫu được tham chiếu theo phương thức Link. Nếu biến này khác thì một số tham số khác của View bị vô hiệu, bao gồm mục số 4.

.  Tên của hình chiếu. Thông thường tên này chính là tiêu đề đặt dưới hình chiếu nếu mục 9 là rỗng. Để tiện quản lý, có khi tên này thêm các tiếp vĩ ngữ như số 1,2… không phù hợp xuất hiện trên bản vẽ.

.  Tên tiêu đề đặt dưới hình chiếu trên bản vẽ.

.  Thực thi giới hạn khung nhìn theo phương X, Y.

.  Hiển thị đường biên giới hạn theo phương X, Y.

.  Bổ sung giới hạn khung nhìn đối với các đối tượng 2D như text, dim… theo phương X, Y.

. Các tham số điều khiển giới hạn theo phương Z

. Mặt phẳng liên kết khung nhìn. Chỉ có trên mặt bằng

. Không gian giới hạn theo phương Z, X đặt trước

. Hiển thị các đối tượng trong không gian mở rộng 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập