Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.3.2- Hộp thoại Properties chứa tham số View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
5.3.2- Hộp thoại Properties chứa tham số View

Khi không có bất cứ đối tượng nào được chọn thì hộp thoại Properties hiển thị các tham số của View hiện hành.

.  Nhóm tham số điều khiển sự hiển thị hình chiếu của cấu kiện.

.  Nhóm tham số chứa thông tin dữ liệu của View.

.  Nhóm tham số điều khiển giới hạn trên View.

 

. Mở hộp thoại điều khiển chi tiết sự hiển thị của các thành phần cấu kiện trong View hiện hành (Lưu ý Overrides - đè lên các biến mặc định)

.  Hiển thị một View khác đến View hiện hành (tham chiếu). Chỉ có ở hình chiếu bằng.

.  Bộ môn chứa View. Đây là biến quan trọng cần phải đặt đúng bộ môn đang vẽ.

.  Tên View mẫu được tham chiếu theo phương thức Link. Nếu biến này khác thì một số tham số khác của View bị vô hiệu, bao gồm mục số 4.

.  Tên của hình chiếu. Thông thường tên này chính là tiêu đề đặt dưới hình chiếu nếu mục 9 là rỗng. Để tiện quản lý, có khi tên này thêm các tiếp vĩ ngữ như số 1,2… không phù hợp xuất hiện trên bản vẽ.

.  Tên tiêu đề đặt dưới hình chiếu trên bản vẽ.

.  Thực thi giới hạn khung nhìn theo phương X, Y.

.  Hiển thị đường biên giới hạn theo phương X, Y.

.  Bổ sung giới hạn khung nhìn đối với các đối tượng 2D như text, dim… theo phương X, Y.

. Các tham số điều khiển giới hạn theo phương Z

. Mặt phẳng liên kết khung nhìn. Chỉ có trên mặt bằng

. Không gian giới hạn theo phương Z, X đặt trước

. Hiển thị các đối tượng trong không gian mở rộng 

❖ Lưu ý:

Trong View của mặt cắt (chọn dấu Section, Elevation) có tham số Hide at Scales croaser than, nếu thông số này lớn hơn thông số trên View đang mở (tức là tỷ lệ nhỏ hơn) thì ký hiệu mặt cắt hay mặt đứng đó sẽ ẩn.
- Mục đích của thông số này là để ẩn đi các dấu cắt, ký hiệu mặt đứng trên các view cơ bản có tỷ lệ nhỏ hơn như mặt bằng, mặt cắt,...khi chúng ta làm các bản vẽ chi tiết. Nếu không có tính năng này chúng ta phải dùng kỹ tuật view số 3  (Filter) để xử lý rất mất thời gian.
- Khi bị ẩn không theo mong muốn, hãy chọn thông số trên thanh control View nhỏ hơn để hiển thị dấu cắt ra, chọn dấu cắt để thây đổi thông số trên Properties cho phù hợp.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập