Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.2- Mở bản hộp thoại quản lý KeyShotcut 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.2.2- Mở bản hộp thoại quản lý KeyShotcut

Hộp thoại quản lý KeyShotcut quản lý thiết lập phím tắt cho ứng dụng. Người mới học Revit chưa nên thiết lập phím tắt tuy tiện sẽ tạo thói quen không tốt, hãy đợi khi đã hoàn thành một vài dự án rồi mới đặt phím tắt.

                Logo » Option » User Interface.

 

                Menu View» User Interface.

 Nhập ký tự để tìm nhanh lệnh cần điều chỉnh
② Lọc theo nhóm chức năng.
③ Tên lệnh
④ Phím tắt
⑤ Vị trí lệnh trên giao Menu lệnh
⑥ Nhập phím tắt cần thiết lập, chỉ nên nhập đúng 2 ký tự (ví dụ: TR) hoặc một phím chức năng + một ký tự (Ví dụ: Ctr+1). Ô này cho phép nhập khi lệnh đã được chọn.
 Khi nhập đúng cú pháp tại ô số 6, nút này sẽ thực thi.
⑧ Hủy bỏ lệnh tắt. Phải chọn lệnh tắt tại cột số 4 trước khi hủy bỏ.
 Import một file chứa lệnh tắt *.XML vào thay cho danh sách hiện hành.
⑩ Export danh sách thành file *.XML để lưu giữ hoặc chia sẻ.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập