Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.6.2- Tạo View Template 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
5.6.2- Tạo View Template
Để sử dụng lệnh tạo View Template trước tiên phải hoàn thiện một View tương tự một cách cẩn thận. Sau đó, chọn Create template from Current View (Tạo View mẫu từ View hiện hành) và đặt tên cho đúng quy ước.
 
 Vào View» Graphics» View Template
 
.  Bộ môn chứa View Template trong danh sách bên dưới (Nhóm dùng Quản lý)
.  Loại View chức View Template trong danh sách bên dưới (Nhóm dùng Quản lý)
.  Danh sách View Template.
.  Danh sách Tham số chứa biến của View Template chọn trong mục 3. Danh sách này chính là các tham số trong Properties của hình chiếu (View).
.  Nhóm các trang chứa tham số điều khiển View trong cùng một hộp thoại Visible/Graphic Override.
.  Copy View Template chọn thành View Template mới. Duplicate - Nhân đôi
.  Sửa tên View Template chọn.
.  Xóa View Template chọn.
Sau khi tạo, vẫn có thể chỉnh sửa trong quá trình sử dụng hộp thoại quản lý danh sách View:
 
 Vào View» Graphics» View Template
ViewTemplate có thể tạo và sửa trực tiếp từ hộp thoại quản lý View Templates nhưng cần biết rõ các tham số muốn sửa. Việc này thường dùng khi View Templtae đã sử dụng để liên kết (Link) với các View.

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập