Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.4.1- Thay đổi định dạng riêng trên View: Override Graphic in View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.4.1- Thay đổi định dạng riêng trên View: Override Graphic in View
  View»
 

Thay đổi riêng cho đối tượng chọn trên View hiện hành.

Thay đổi riêng cho tập hợp đối tượng chọn trên View hiện hành.

Bộ lọc điều khiển định dạng theo điều kiện (Xem chi tiết trong mục kỹ thuật View)

 

à      Override By Element

1-    Định dạng nét thấy

2-    Định mẫu vật liệu bề mặt

3-    Định dạng độ trong suốt đối tượng

4-    Định dạng nét thấy

5-    Định dạng mẫu mặt cắt

6-    Khôi phục các định dạng ban đầu

7-    Ẩn hay hiển thị. Nếu bỏ chọn là ẩn

8-     Gán độ mờ, làm cho chìm, âm.

 

Nếu muốn bỏ các thay đổi riêng thì khôi phục  lại các biến

à      Override By Category

- Các tính năng tương tự như Override By Element, nhưng tác động lên tất cả đối tượng cùng loại (Category) với đối tượng chọn.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập