Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.4.2- Thay đổi sự hiển thị từng đường (line) của đối tượng 3D trên View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.4.2- Thay đổi sự hiển thị từng đường (line) của đối tượng 3D trên View (LW)

Vào Modify»View» Line Work

Vì Revit thể hiện hình chiếu tự động khi cắt qua mô hình cấu kiện 3D, những đường nét chi tiết trên cấu kiện đôi lúc hiển thị “thừa” so với quy ước thể hiện bản vẽ hoặc những vị trí tiếp xúc giữa các khối hiển thị các nét nối không đúng…Cần phải thay đổi định dạng đường hoặc cho ẩn những đường nét đó. Vào Modify » View » Linework

Danh sách dạng đường được định nghĩa trongManage » Additional Setting » Line Styles

 

Các bước: Chọn lệnh» Chọn loại đường» Chọn đối tượng (line)

-  Thay đổi định dạng đường nét của khối 3D trên hình chiếu bằng cách thay đổi thành loại đường khác được định nghĩa sẵn trong danh sách.

-  Ẩn hay phục hồi đường nét của khối 3D trên hình chiếu bằng cách đổi đường chọn thành loại đường - không nhìn thấy.

Những dạng đường có tên nằm trong hai dấu <…> là đường được định nghĩa sẵn, không thể xóa.

Lệnh Linework rất hữu ích cho việc điều khiển những đường nét xuất hiện ngoài ý muốn trên hình chiếu, giúp khắc phục những khuyết điểm chưa hoàn thiện của Revit trong phiên bản hiện tại.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập