Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.1d- Trang Check spelling 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Trang Check spelling

① Các tính năng hỗ trợ xử lý chuỗi ký tự tự động.
② Phục hồi lại biến mặc định cho các tính năng chọn trong danh sách trên.
③ Tự điển chính dùng cho việc kiểm tra các chữ dùng lệnh Text trong dự án.
④ Tự điển phụ 01
⑤ Tự điển phụ 02

◊  Trang Steering wheels

  Tùy chọn hiển thị các thông báo ngữ cảnh khi dùng Công cụ Vô lăng (Steering wheels) điều khiển.

② Kích cỡ lớn nhất của công cụ.
③ Kích cỡ nhỏ nhất của công cụ.
④ Đảo hướng công cụ.
⑤ Cách thiết lập góc cho Camera.
⑥ Công cụ phục vụ dựng kịch bản phim - Tốc độ và khoảng cách bước dịch chuyển.
⑦ Bước Zoom khi Click chuột.
⑧ Tùy chọn góc quay của công cụ.

 

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập