Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.1e- Trang ViewCube 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Trang ViewCube

① Hiển thị công cụ quay khối lập phương:

② Chọn View hiển thị công cụ.

③ Vị trí hiển thị công cụ.

④ Kích cỡ công cụ.

⑤  Độ âm mờ.

⑥ Dùng bước dịch chuyển.

⑦ Tự Zoom Fit màn hình.

⑧ Diễn hoạt để dịch chuyển từ trạng thái này đến trạng thái khác.

⑨ Tùy chọn góc quay của công cụ.

⑩ Hiển thị công cụ phụ (Vành khuyên dưới chân).

à      Trang Macro

① Cho phép thực thi Macro cho ứng dụng.
② Không cho phép thực thi Macro cho ứng dụng.
***Các thiết lập này chỉ có tác dụng khi khởi động lại Revit.

③ Nhắc trước khi sử dụng Macro
④ Vô hiệu Macro.
⑤ Cho phép sử dụng Macro.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập