Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 4.1.1- Định dạng đơn vị 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

4.1.1- Định dạng đơn vị

Vào Manage» Setting» Project Units

Đây là cách định dạng đơn vị mặc định chung cho toàn dự án. Biến được định dạng bao gồm số liệu chứa đơn vị của nhiều bộ môn như kích thước, thể tích, khối lượng, góc, tải trọng, lưu lượng chất lỏng, nhiệt độ….
Cách điều chỉnh đơn vị trong phần mềm Revit. Không phải là vấn đề khó nhưng người học Revit chắc chắn phải biết qua, dù mới học Revit cơ bản hay học Revit nâng cao.

Người sử dụng có thể dùng các định dạng riêng trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp cốt cao độ chuyển đơn vị thành (m), làm tròn đến (cm).

Bộ môn: (Từ trên xuống)

- Đơn vị chung.

- Đơn vị thuộc kết cấu.

- Đơn vị thuộc HVAC.

- Đơn vị thuộc HT điện.

- Đơn vị thuộc đường ống.

- Đơn vị thuộc năng lượng.

.   Danh sách đơn vị thuộc bộ môn chọn ở mục 1.

.   Ví dụ mẫu cho ký hiệu tách nhóm số và dấu thập phân.

Định dạng đơn vị rất quan trọng vì trong một dự án có rất nhiều loại đơn vị và chúng được qui ước bởi các tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ thiết kế xây dựng.

Theo tiêu chuẩn hiện hành 5671_1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc, đơn vị dài theo hệ mét lấy đơn vị là milimet (mm), làm tròn đến milimet (mm). Riêng đơn vị cao độ công trình là mét (m) , làm tròn đến (cm):


 Ví dụ, ghi cao độ ±0.000 hay 4.200 là sai, ghi đúng sẽ là ±0.00 hay 4.20

Định dạng đơn vị kích thước:Common»Length

.  Dùng tùy chọn cho các định dạng riêng.

.  Loại đơn vị.

.  Làm tròn đến số thiết lập ở ô bên phải. Trường hợp đặc biệt thì dùng Custom và sửa ô bên phải.

.  Ẩn/ Hiển thị đơn vị sau chữ số.

.  Bỏ/ Giữ số không (0) sau dấu thập phân nếu kích thước tròn đơn vị mục 2.

.  Bỏ/Giữ số 0’ phía trước nếu kích thước nhỏ hơn 1 đơn vị mục 2 .

.  Bỏ/ Thêm dấu cộng (+) phía trước số lớn hơn không.

.  Bỏ/ Giữ dấu tách nhóm số hàng ngàn, triệu...

.  Bỏ/ Giữ dấu trắng trong hỗn số hệ đơn vị Inches.

Các mục từ 5 đến 9 hoạt động tùy thuộc vào loại đơn vị chọn trên mục 2.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập