Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.2.1- Các tính năng khác biệt 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

1.2.1-  Các tính năng khác biệt

Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì, cả những mô hình rất phức tạp, ra giấy.

Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn vẽ tay.

Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như hai cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của phiên bản!

- Như vậy, khuyết điểm lớn nhất của Revit là khó có thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến nay, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người làm chủ được nó để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.

- Ngoài những khuyết điểm mang tính thói quen của cách tư duy cũ, Revit mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn cho thấy tiềm năng khai thác rất lớn trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Description: K:\A.PHONG KINH DOANH\11-TONG HOP\11.1-CHI LOAN-VIEC RIENG\SUU TAM\HINH ANH\number1.pngƯu điểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê… Đặc biệt tính năng quản lý của Revit thì chưa có phần mềm đồ họa nào có thể so sánh được. Do số lượng và khối lượng cấu kiện trong dự án rất lớn, vì thế tính năng quản lý giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Tóm lại, Revit là công cụ có ưu thế lớn so với tất cả các công cụ khác trong việc triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật và quản lý dữ liệu dự án.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập