Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Cập nhật phần mềm 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Cách cập nhật thủ công:

Các bạn chọn Yes khi được thông báo lúc khởi động Revit, nếu vẫn không cập nhật được các bạn đóng Revit chạy thủ công file này giúp nhé:
Revit 2019:
C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2019-V18\RV2019_NPD_Update.exe
Revit 2018:
C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2018-V17\RV2018_NPD_Update.exe
Revit 2017:
C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2017-V17\RV2017_NPD_Update.exe
Revit 2016:
C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2016-V17\RV2016_NPD_Update.exe
Revit 2015:
C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2015-V17\RV2015_NPD_Update.exe

*******************************************


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập