Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1-NameSpace và Class 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

NameSpace và Class

1. NameSpace:

NameSpace dịch sát nghĩa đen là không gian chứa tên. Có thể minh họa NameSpace là những chiếc máy tính trong một công ty, dữ liệu chứa trong một máy tính thì chúng ta truy xuất dễ dàng, nếu khác máy tính thì phải nối mạng nội bộ, link vào thì mới đọc được. Tương tự như vậy, trong một dự án nhỏ chỉ nên dùng một NameSpace cho dễ truy xuất, nếu dự án lớn thì cần phân nhiều NameSpace để quản lý. Khi chúng ta tham chiếu các thư viện động DLL tức là chúng ta tham chiếu qua các miền không gian chứa tên khác. 

Cấu trúc:

namespace Plugin_2017
{
   // Phần thân chứa các Class và thủ tục.
}

2. Class:

Class là các lớp chứa thủ tục, tham số, phương thức,.. nói chung chứa mọi thứ. Nếu NamSpace la chiếc máy tình thì Class là chiếc ổ cứng. Một Máy tính có nhiều ổ cứng, mỗi ổ cứng có nhiều dữ liệu.

Cấu trúc:

namespace Plugin_2017
{
   // Phần thân chứa các Class và thủ tục.

class Command
    {
 public Document doc
        public void func() // Đây là một thủ tục
        {
            
        }
    }


}

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập