Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1- Phân biệt các đối tượng trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1- Phân biệt các đối tượng trong Revit

 

Mô hình cấu trúc dữ liệu Revit

 

o  Mô hình 3D chứa thông tin (data), dựng mô hình 3D đối với Revit rất đơn giản và nhanh chóng. Vì vậy dựng được hình 3D chưa phải là vấn đề chính của việc học và sử dụng Revit.

o  Data là thông tin chứa trong mô hình 3D và được thể hiện trên hình chiếu 2D (View). Data là loại dữ liệu liên kết hai chiều từ đối tượng 2D với 3D

o  Đối tượng 2D là hình chiếu được chiếu từ mô hình 3D thông qua kỹ thuật View, hoặc loại dữ liệu dạng 2D được tạo ra trực tiếp trên hình chiếu như chữ chú thích, kích thước, ký hiệu…

o  Tất cả các dữ liệu trên (3D, 2D, Data) tồn tại trong một khối có quan hệ tuyến tính với nhau gọi là Family.

 

C Trong Revit, hầu hết các đối tượng đều gọi là Family! Family là tập hợp các đối tượng mà các quan hệ với nhau có thể thay đổi thông qua các giá trị tham số chứa trong đó.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập