Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2- Xác định điểm chuẩn dự án 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.2-   Xác định điểm chuẩn dự án

Revit định vị đối tượng dựa theo vị trí tương đối của đối tượng khác gọi là Host. Các đối tượng Hostcũng dựa vào các đối tượng Host cấp cao hơn và cứ như thế cho đến điểm chuẩn của toàn dự án. Ví dụ cửa đi (Door) được định vị nhờ bức tường (Wall), tường được định vị nhờ cao độ (Level), cốt cao độ (Level) được định vị nhờ điểm chuẩn của dự án (Project Base Point).

Trong công tác đo đạc định vị công trình, đơn vị đo đạc phải đo “kéo mốc” quốc gia về đến cạnh công trình và bàn giao cho đơn vị thiết kế. “Kéo mốc” là từ mà người làm công tác đo đạc dùng để chỉ việc xác định tọa độ một điểm bao gồm kinh tuyến, vĩ tuyến và cao độ so với mực nước biển dựa trên một điểm mốc chuẩn của quốc gia. Điểm có tọa độ được xác định bằng cách như vậy đến gần công trường gọi là điểm mốc khảo sát (Survey Point)

Tóm lại:

Survey Point là điểm do đơn vị đo đạc cung cấp.

-  Project Base Point là do đơn vị thiết kế chọn.

Ngoài ra, còn một điểm chuẩn tuyệt đối không thể thay đổi, đó là điểm chuẩn của từng file dự án. Điểm này mặc định trùng với hai điểm vừa nêu, nhưng nếu di chuyển hai mốc trên thì điểm chuẩn này cũng không thay đổi và khó tìm lại được nó. Khi dùng các lệnh đối xứng (Mirror) dự án, Revit sẽ xác định các trục đối xứng đi qua điểm này.

Trong các file dự án mẫu, mặc định hai điểm trên trùng nhau. Tùy theo công trình cụ thể, người dùng cần xác định lại tọa độ của hai điểm này. Thực tế thì ít khi nó trùng nhau vì đơn vị đo đạc phải bàn giao một điểm mốc khảo sát bên ngoài công trình. Còn điểm chuẩn của dự án thường tọa độ được chọn là giao điểm của hai trục dễ dàng làm chuẩn cho các trục còn lại và cao độ ±0.000 lấy ở cao độ vỉa hè hoặc cao độ tầng trệt… Nói chung, điểm chuẩn của dự án được chọn sao cho dễ xác định các lưới trục hay cao độ của dự án.

 

Tọa độ của Project Base Point tham chiếu từ tọa độ Survey Point. Cao độ của các tầng tham chiếu từ cao độ của Project Base.

1.    Mở hộp thoại chứa tham số xác định vị trí của dự án trên hệ tọa độ toàn cầu, xác định thời tiết tại địa điểm xây dựng. Chỉ dùng khi tính toán.

2.    Nhóm lệnh quản lý gốc chuẩn của các file *.RVT tham chiếu. Chỉ dùng khi dự án có nhiều File link *.RVT phức tạp.

3.    Nhóm lệnh quản lý chỉnh sửa tọa độ của Project base point. Move, Mirror, Rotate…Nhóm lệnh này thường dùng.

à     Hiển thị Project Base Point và Survey Point trong View

Vào hộp thoại Visibility/Graphics Overrides (VG) trong trang Model Categories tìm loại đối tượng Site.

Bấm chọn vào 2 ô kiểm của tham số: Project Base Point và Survey point.

Mặc định hai tham số này là Off.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập