Trung Tâm Revit Thực Hành NPD IV-VIẾT LỆNH TRONG REVIT 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

VIẾT LỆNH HAY VIẾT CODE

Trong ngôn ngữ chuyên ngành các IT thường hay gọi là viết Code hay gọi tắt hơn với một từ : Code! Code là viết ra một đoạn mã theo qui ước của ngôn ngữ hỗ trợ lập trình, viết một đoạn mã đủ dài để thực thi một việc gì đó thì gọi là lệnh (Command). Trong một lệnh có nhiều lệnh còn gọi là thủ tục hay phương thức,.. trong các thủ tục chứa các đoạn Code.

Trong tài liệu này, với mục tiêu giúp các bạn làm quen với kỹ thuật lập trình Add-ins trong Revit, chúng tôi chỉ giới thiệu các phương thức cùng với các ví dụ đơn giản. Lập trình là một công việc cần sự kiên nhẫn, vì bất cứ một sai sót nhỏ đều gây ra lỗi mà chương trình không thể biên dịch hoặc không thể thực thi.

Trong Việc lập trình Add-ins với Revit còn gặp một khó khăn là mất nhiều thời gian để thử một đoạn Code chúng ta viết ra. Muốn thử một đoạn Code, phải khởi động Revit, mở file và chạy lệnh. Chạy xong phải đóng lại mới có thể biên dịch và sửa lỗi tiếp. Như vậy trong một ngày làm việc với các đoạn Code, nếu không cẩn thận chúng ta có thể phải khởi động Revit hàng trăm lần!

Để không bị nản lòng, các bạn phải bắt đầu làm cho thành thục những ví dụ nhỏ trước khi viết các lệnh phức tạp hơn. Từ kinh nghiệm bản thân, chúng tôi biết rằng nếu chúng ta thiếu sự kiên nhẫn thì hiệu quả làm việc rất thấp, có khi cả ngày làm việc giá trị sản phẩm chúng ta mang lại chỉ đủ uống một ly cafe!

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập