Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục Xuất tiên lượng dự toán từ Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
GIỚI THIỆU Phần1:PHẦN MỀM TIÊN LƯỢNG
1.1:Các Bước Thực hiện
1.2: Khởi tạo công việc
1.2.1- Chuẩn hóa dữ liệu
1.2.2- Đăng nhập và tạo File Code
1.3: Phân tích khối lượng
1.3.2a: Khởi tạo dữ liệu
1.3.2b: Chọn loại đối tượng
1.3.2c: Kiểm tra kết quả
1.3.3: Khối lượng kiểu thể tích
1.3.3a: Brick Walls
1.3.3b: Structural Framing
1.3.3c: Structural Columns
1.3.3d: Structural Floors
1.3.3e: Structural Foundations
1.3.3f: Structural Stairs
1.3.3g: Finished Walls
1.3.3h: Finished Framing
1.3.3i: Finished SColumns
1.3.3j: Finished AColumns
1.3.3k: Generic Models
1.3.4: Khối lượng kiểu diện tích
1.3.4a: Face Floors
1.3.4b: Face Ceilings
1.3.4c: Face Roofs
1.3.4d: Face Walls
1.3.4e: Face Framing
1.3.4f: Face AColumns
1.3.4g: Face SColumns
1.3.4h: Doors
1.3.4i: Windows
1.3.4j: Curtain Panel
1.3.4k: FormWork Framing
1.3.4l: FormWork Floors
1.3.4m: FormWork SColumns
1.3.4n: FormWork Foundations
1.3.4o: FormWork Walls
1.3.4p: Generic Models
1.3.5: Khối lượng kiểu chiều dài
1.3.5a: Pipes
1.3.5b: Flex Pipes
1.3.5c: Ducts
1.3.5d: Flex Ducts
1.3.5e: Cable Trays
1.3.5f: Conduits
1.3.5g: Wires
1.3.5h: Curtain Wall mullions
1.3.5i: Railings
1.3.5j: Generic Models
1.3.6: Khối lượng kiểu số đếm
1.3.6a: Plumbing Devices
1.3.6b: Pipe Fittings
1.3.6c: Data Devices
1.3.6d: Communication Devices
1.3.6e: Lighting Devices
1.3.6f: Electrical Devices
1.3.6g: Mechanical Equitment
1.3.6h: Duct Fittings
1.3.6i: Generic Models
1.3.7: Khối lượng kiểu cân nặng
1.3.7a- Structural Rebar
1.3.7b- Structural Steels
1.4: Xuất khối lượng sang PM dự toán
4.1- Xuất khối lượng sang DutoanOnline.com
4.1- Xuất khối lượng sang Excel
Phần2: PM DỰ TOÁN ONLINE
Cập nhật và sửa lỗi
2.1: Đăng ký và điều khoản sử dụng
2.1.1: Đăng ký và đăng nhập
2.1.2: Sửa thông tin tài khoản
2.2: Khởi tạo công trình
2.3: Thư mục và DS công việc
2.3.1: Tạo cây thư mục
2.3.1: Tạo danh sách công việc
2.3.3: Phân người tham gia
2.4: Nhập và chỉnh khối lượng
2.41: Nhập tự động từ Revit
2.41: Nhập thủ công
2.5: Nhập và chỉnh đơn giá
2.5.1: Nhập tự động từ thư viện
2.5.1: Nhập thủ công
2.6: Xuất kết quả dự toán
2.7.Các tính năng làm nhanh
2.7.1: Thành viên CD
2.7.1:Copy dự án
2.7.2:Copy thư mục
2.8: Dành cho nhà cung cấp
2.8.1: Nhập thông tin sản phẩm
2.8.2:Nhập từ file Excel

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập