Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.3.2: Các bước thực hiện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

1- Khởi tạo dữ liệu

​Khởi tạo công trình trong chương trình lập dự toán:

- Đối với kết nối trên dutoanonline.com.

- Vào trang dutoanonline.com tạo một tài khoản.

- Đăng nhập trong tài khoản tạo một công trình.

- Mở công trình và vào trang danh mục công việc tạo đầy đủ hạng mục và danh sách công việc.

Vào chương trình Revit:

- Mở File Revit, chạy lệnh.

- Thiết lập các thông số dự án.

2- Thiết lập thông số dự án

​Trường hợp một file Revit chưa từng chạy lệnh tiên lượng:

- Mở File Revit, chạy lệnh và được nhắc tạo 2 tham số quản lý: MaDuAn và ID_File. 2 tham số này giúp chương trình định vị không gian lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên Dutoanonline.com hoặc trong Local Database.

- Gán biến cho 2 tham số MaDuAn và ID_File. Một tài khoản mà bạn đăng ký trên Database có thể chưa nhiều dự án, một dự án có nhiều file.

Trường hợp một file Revit đã từng chạy lệnh tiên lượng:

- Mở File Revit, chạy lệnh.

- Kiểm tra lại biến được gán cho 2 tham số MaDuAn và ID_File.

3-Chọn loại đối tượng

​- Chọn đối tượng để đọc khối lượng tương ứng với mã định mức của dự toán.

- Nếu đối tượng được chọn chứa nhiều mã dự toán tùy theo chủng loại, vị trí,..thì dùng bộ lọc để chọn lần lược từng loại tương ứng.

4-Kiểm tra kết quả

- Công tác kiểm tra rất quan trọng, chương trình cung cấp các công cụ giúp kiểm tra, hiệu chỉnh kết quả theo yêu cầu.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập