Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4.3- Giới hạn trong hình chiếu 3D 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4.3- Giới hạn trong hình chiếu 3D
-   Đối với hình chiếu phối cảnh: Camera

. Ẩn hay hiển thị khung chữ nhật giới hạn.
. Thực thi giới hạn theo phương Z theo hướng nhìn Camera.
. Khoảng cách giới hạn theo phương Z tính từ Camera.
. Tùy chọn cho phép giới hạn không gian theo phương chuẩn của dự án. Không phụ thuộc vào hướng của Camera và bị biến dạng theo luật phối cảnh của Camera.

.  Giới hạn trong góc thị trường của Camera. Thuộc tính này bắt buộc là Yes. Có thể kéo chỉnh sửa giới hạn View này.
.  Nhóm tham số Rendering Settings để điều khiển việc kết xuất ảnh.
.  Trạng thái khóa Camera. Dùng nút lệnh  trên thành Control View để khóa/mở.
.  Trạng thái hình chiếu theo luật phối cảnh hay hình chiếu song song…
.  Chiều cao đặt camera (vị trí của mắt)
.   Chiều cao điểm nhìn. Điểm nhìn và điểm đặt camera tạo thành hướng nhìn.

à      Đối với hình chiếu song song

.  Tùy chọn cho phép giới hạn không gian theo phương chuẩn của dự án. Không phụ thuộc vào hướng của View 3D.
. Thông tin mô tả về thuộc tính Camera. Thông tin này chỉnh sửa trên giao diện, không thể điều khiển bằng biến số. Nhóm tham số Rendering Settings để điều khiển việc kết xuất ảnh.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập