Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4.2- Giới hạn theo phương Z 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4.2- Giới hạn theo phương Z

     GIới hạn trên hình chiếu bằng

Trên hình chiếu bằng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng View Range.

. Giới hạn trên (Top- trước màn hình)

. Vị trí mặt cắt ngang.

. Giới hạn dưới (Bottom- Sau màn hình)

. Giới hạn mở rộng khi muốn kéo giới hạn đến các Cao độ (Level) khác. Tham số này thường kết hợp với tham số Depth Cliping

-  Đối với mặt bằng sàn (Hướng nhìn xuống) View Depth ở phía dưới. Khoảng cách từ Bottom đến Depth lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ Bottom =-50 thì Depth level ≤-50

Mặt bằng hướng nhìn xuống thường dùng cho các bản vẽ mặt bằng kiến trúc cơ bản, bản vẽ bố trí thiết bị, bản vẽ mặt bằng ốp lát …

- Đối với mặt bằng trần (Hướng nhìn lên) View Depth ở phía trên. Khoảng cách từ Top đến Depth lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ Top =-2300 thì Depth level≥ 2300

Mặt bằng hướng nhìn lên thường dùng cho mặt bằng bản vẽ trên, bản vẽ bố trí thiết bị chiếu sáng, bản vẽ bố trí hệ thống HVAC…

- Hiển thị vùng đặc biệt với các tham số khác theo phương Z  

  Giới hạn trên các hình chiếu đứng, mặt cắt ..

Trên hình chiếu đứng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng Far Clipping.

. Ba tùy chọn cho giới hạn theo phương Z.

.  Khoảng cách 

. Dùng Scope Box để tham chiếu. (Xem trang )

à      Giới hạn trên Trích đoạn chi tiết
. Ba tùy chọn cho giới hạn theo phương Z.

.  Khoảng cách. Thực thi khi mục 1 không chọn No Clip. 

. Độc lập hay kế thừa tham số mục 2 từ View dùng trích đoạn.

. View dùng trích đoạn (Parent View).

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập