Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4.2- Giới hạn theo phương Z 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4.2- Giới hạn theo phương Z

Học Revit quan trọng phải tư duy mô hình thật tốt. Giới hạn theo phương Z.GIới hạn trên hình chiếu bằng. Trên hình chiếu bằng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng View Range.Trên hình chiếu đứng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng Far Clipping.
Trong các khóa học Revit tại trung tâm Revit thực hành NPD, đây là nội dung quan trọng và được học trong buổi chuyên đề. Học viên trong các lớp học Revit cần chú ý tham gia chuyên đề để nắm bắt sâu vấn đề giới hạn View.


     GIới hạn trên hình chiếu bằng

Trên hình chiếu bằng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng View Range.

. Giới hạn trên (Top- trước màn hình)

. Vị trí mặt cắt ngang.

. Giới hạn dưới (Bottom- Sau màn hình)

. Giới hạn mở rộng khi muốn kéo giới hạn đến các Cao độ (Level) khác. Tham số này thường kết hợp với tham số Depth Cliping

-  Đối với mặt bằng sàn (Hướng nhìn xuống) View Depth ở phía dưới. Khoảng cách từ Bottom đến Depth lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ Bottom =-50 thì Depth level ≤-50

Mặt bằng hướng nhìn xuống thường dùng cho các bản vẽ mặt bằng kiến trúc cơ bản, bản vẽ bố trí thiết bị, bản vẽ mặt bằng ốp lát …

- Đối với mặt bằng trần (Hướng nhìn lên) View Depth ở phía trên. Khoảng cách từ Top đến Depth lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ Top =-2300 thì Depth level≥ 2300

Mặt bằng hướng nhìn lên thường dùng cho mặt bằng bản vẽ trên, bản vẽ bố trí thiết bị chiếu sáng, bản vẽ bố trí hệ thống HVAC…

- Hiển thị vùng đặc biệt với các tham số khác theo phương Z  

  Giới hạn trên các hình chiếu đứng, mặt cắt ..

Trên hình chiếu đứng, giới hạn theo phương Z  thực hiện bằng Far Clipping.

. Ba tùy chọn cho giới hạn theo phương Z.

.  Khoảng cách 

. Dùng Scope Box để tham chiếu. (Xem trang )

❖ Giới hạn trên Trích đoạn chi tiết
. Ba tùy chọn cho giới hạn theo phương Z.

.  Khoảng cách. Thực thi khi mục 1 không chọn No Clip. 

. Độc lập hay kế thừa tham số mục 2 từ View dùng trích đoạn.

. View dùng trích đoạn (Parent View).

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập