Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.4.4- Tạo giới hạn phương X,Y nhanh và thống nhất với Scope Box 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.4.4- Tạo giới hạn phương X,Y nhanh và thống nhất với Scope Box:

Trong mỗi View, người dùng lần lượt sử dụng các phương pháp giới hạn theo phương X,Y để hoàn thiện hình chiếu. Tuy nhiên, với dự án có nhiều hạng mục như nhà máy hay nhiều tầng như cao ốc thì việc dùng chuột để chỉnh sửa từng View như vậy là khó thống nhất và mất nhiều thời gian, đặc biệt khi muốn sửa hàng loạt.

Giải pháp cho vấn đề này là dùng một hộp tham chiếu được vẽ trước. Hộp giới hạn đó gọi là Scope Box.

Scope Box là không gian giới hạn hình hộp chữ nhật có phương bất kỳ dùng để tham chiếu. Hình hộp này sẽ hiển thị trên tất cả các View, trong mỗi View có thể chọn hình hộp này để làm giới hạn với điều kiện có ít nhất một mặt hộp song song với mặt phẳng chiếu (Màn hình).

à      Tạo một Scope Box mới:

Chọn một hình chiếu bằng (Floor Plan):

vào View» Create»Scope Box.

Các tham số của Scope Box:

Name: Đặt tên.

Workset: Nhóm làm việc.

Views Visible: Bảng điều khiển sự xuất hiện của Scope Box chọn trên các View. Mặc định thì sẽ hiển thị trên tất cả các View, sự hiển thị này không ảnh hưởng đến kết quả in ấn nhưng có thể làm hình chiếu bị rối vì có nhiều nét thừa.


 

à     Sử dụng Scope Box trên View hiện hành

Trong hộp thoại Properties, xem nhóm Extents tham số Scope Box. Chọn một ScopeBox trong danh sách đã tạo:

Những View đã dùng Scope Box thì việc điều khiển giới hạn theo phương X,Y là bị vô hiệu. Đường giới hạn này bị neo vào đường khung giới hạn Scope Box, hai đường này đang trùng khít nhau.

Nếu muốn sửa Scope Box, chọn biến None trong tham số của Scope Box trong Properties. Kéo đường giới hạn theo lệch ra ngoài để hiển thị đường bao của ScopeBox.

 

Scope Box là đối tượng được quản lý trong Visibility/Graphics» Annotation Categories. Trong hộp thoại in cho phép xác định có muốn in đường này ra cùng bản vẽ hay không.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập