Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.5.1- Phương thức 1: Tác động đến những đối tượng được chọn 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.5.1- Phương thức 1: Tác động đến những đối tượng được chọn

Trong View hiện hành, chọn một hay nhiều đối tượng rồi thực hiện lệnh Hide Element:

 Modify » View » Hiden Element (EH)

Lệnh này ẩn ngay lập tức những đối tượng chọn, trực quan dễ dàng. Tuy nhiên việc cho hiển thị lại các đối tượng này thì không “dễ chịu” nếu là số lượng lớn.
 

Chọn một đối tượng nhãn cửa
 

Chỉ có đối tượng nhãn cửa được chọn bị tắt

Để nhìn thấy đối tượng bị tắt bằng lệnh EH và VH, dùng lệnh RevealHiddenElements.

Muốn hiển thị lại thì chọn đối tượng rồi thực hiện lệnh UnhideElement:

 Modify» Reveal Hiden Elements » UnHide Element (EU)

 


 

Ưu điểm của phương thức này là dễ dùng, nhưng khuyết điểm là khó quản lý, nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian để kiểm soát việc ẩn/hiển thị đối tượng.

Vì thế chỉ nên dùng phương thức này khi bị “bí” và không có lựa chọn khác! Không nên lạm dụng. Người thành thạo kỹ thuật View sẽ rất ít khi sử dụng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập