Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.5.4- Phương thức 4: Tác động đến tập hợp đối tượng không thuộc định dạng của Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

5.5.4- Phương thức 4: Tác động đến tập hợp đối tượng không thuộc định dạng của Revit

Các đối tượng này được import vào bản vẽ bằng lệnh  hoặc .

LinkCAD là tham chiếu các file từ bên ngoài vào để tham chiếu, file này không chứa trong file dự án, có thể sửa bằng phần mềm chuyên ngành khác . Nếu đặt sai đường dẫn thì sẽ mất đối tượng.

Import CAD là file được nhúng vào trong file dự án. Nhưng không thể sửa được.

 Trên hộp thoại Properties, bấm Edit (V/G).

Chọn TABImportedCategories:

Phương thức này giúp định dạng lại các lớp (Layer) của các file không phải của Revit*.dwg, *.skp,…Có thể tắt mở lớp, đổi màu, độ rộng, mẫu nét…

Đặc biệt, các file loại này, khi được tham chiếu trong Family thiết kế ngoài sẽ được Load vào và điều khiển trong mục ImportsinFamily. Nó không còn quản lý tên file mà chỉ quản lý tên Layer. Vì thế, nếu có quá nhiều tên layer giống nhau thì cần phải sửa tên trước khi load Family vào file dự án.

 

Phương thức này hữu dụng cho việc tham chiếu bản vẽ từ phần mềm khác và việc sử dụng dữ liệu này trong hồ sơ.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập