Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3-Cú pháp cơ bản 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

CÚ PHÁP CƠ BẢN

Cú pháp là cách trình bày một câu lệnh để chương trình máy tính hiểu được. Nó là tập hợp các qui ước rất logich và chặt chẽ để tránh bất cứ nhầm lẫn nào. Chương trình VS cũng giúp chúng ta xem xét và phân tích đúng sai về cú pháp trong quá trình viết, sai thì sẽ được đánh dấu lỗi ngay để chỉnh sửa.

Cùn phân tích ví dụ sau:

 1. Khai báo một thủ tục bằng từ khóa Public, kiểu dữ liệu Wall, Tên thủ tục VeTuongTu2Diem, Mở đóng ngoặc đơn với các tham số nhận vào bên trong. Tiếp theo là mở đóng ngoặc nhọn. Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn là phần Code xử lý lệnh.
 2. Khai báo biến và gán luôn giá trị cho biến
 3. Khai báo biến kiểu danh sách và gán giá trị cho biến.
 4. Cú pháp mở một hộp thoại.
 5. Cú pháp điều kiện IF. Trong lệnh IF có toán tử so sánh, giao hợp:
  • == so sánh bằng.
  • != So sánh không bằng.
  • && toán tử giao, giống như AND (và).
  • || Toán tử Hợp, giống như OR (Hoặc).
 6. Từ khóa trả về kết quả và thoát ra khỏi lệnh. Bất cứ lúc nào chạy đụng đến từ khóa return thì lập tức thoát ra khỏi lệnh.
 7. Trả về null. Hãy xem trong mục số 1 có kiểu dũ liệu Wall là kiểu mà lệnh sẽ trả về. Tuy nhiên nếu lệnh bị lỗi hoặc vì nhiều lý do khác chạy đến cuối lệnh mà vẫn không có cái gì trả về thì phải khai là null.

Còn một loại thưòng dùng nữa là cấu trúc bắt lỗi và thông báo hoặc xử lý. Trong nhiều trường hợp đoạn Code phần thân lệnh không chạy đúng, chương trình sẽ báo lỗi qua phần bắt lỗi (catch) :

  try
            {
// Phần thân lệnh
            }
            catch (Exception e)
            {
// Phần xử lý lỗi hoặc thông báo lỗi
 TaskDialog.Show("Thông báo", e.Message);
            }

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập