Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.1a- Tham số chung cho Ứng dụng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.2.1- Cấu hình chung
Khi bắt đầu học Revit, việc thiết lập các tham số thế nào cho đúng để làm việc hiệu quả là vấn đề nan giải. Chỉ có một giải pháp cho người mới học Revit là nên bắt chước kinh nghiệm của người đi trước để không bị va vào những thói quen thiếu hiệu quả, khó sửa sau này.

à  Tham số chung cho Ứng dụng

① Cấu hình về file trong quá trình làm việc

② Cấu hình cho giao diện, menu

③ Cấu hình thông tin trong không gian làm việc

④ Cấu hình định vị hệ thống lưu trữ file

⑤ Cấu hình thiết lập file RPC phục vụ kết xuất ảnh phối cảnh

⑥ Cấu hình tự điển cho việc kiểm tra lỗi chính tả

⑦ Cấu hình cho công cụ thu phóng màn hình

⑧ Cấu hình công cụ điều khiển hình 3D

⑨ Cấu hình sử dụng lệnh tự động hóa viết thêm cho Revit.

Có 2 trang cần phải thiết lập ngay sau khi cài đặt Revit:

ü  Trang Graphics: Trang này có các tùy chọn thiết lập màu sắc cho vùng vẽ, màu sắc đối tượng khi chọn xử lý.

ü  Trang File Locations: Trang này có các thiết lập về đường dẫn file bao gồm file Project Template, file Family Template, file người dùng,…

à      Trang General

① Định thời gian nhắc lưu file

② Thời gian nhắc đồng bộ file lên central

③ Tên người dùng, không được trùng khi làm theo nhóm.

④ Số sự kiện lưu tối đa..

⑤ Số ngày xóa file sự kiện nếu số sự kiện vượt tối đa

⑥ Thời gian cập nhật công việc khi làm theo nhóm.

⑦ Bộ môn mặc định khi tạo một hình chiếu mới.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập