Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.3- Cấu trúc thư viện cấu kiện trong dự án Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.3- Cấu trúc thư viện cấu kiện trong dự án Revit

Thư viện trong dự án chứa tất cả loại Family: Family hệ thống, Family ngoài, Family 2D, Family 3D,… dùng cho dự án. Nó bao gồm cả những Family đã được sử dụng và chưa sử dụng trong dự án.

Family hệ thống là loại không thể rỗng trong dự án, nghĩa là có ít nhất một kiểu tồn tại trong dự án. Ví dụ Walls, Floors, Roofs…

- Nhóm Family được xem như một kho chứa bên trong dự án. Vì thế, mỗi khi load một đối tượng từ bên ngoài vào, chúng được chứa trong nhóm Family, người dùng cần biết chúng thuộc loại (Category) gì để dễ xác định vị trí của chúng trong nhóm.

- Có thể dùng lệnh Search để tìm kiếm trong nhóm Family.

Annotation là nhóm đặc biệt chứa hầu hết các loại đối tượng 2D.

 

Chia Family theo độ phức tạp thì có hai loại: loại đơn giản và loại phức tạp.

- Family đơn giản là loại không chứa Family khác bên trong cấu trúc của nó. Ví dụ WallColumn, các loại Tag

- Family phức tạp là loại có chứa Family khác bên trong cấu trúc. Ví dụ, loại Family Spot Elevation có chứa Family ký hiệu (Symbol ) cũng là một Family được thiết lập bởi tham số Symbol trong Properties Type. Hay Stasked Wall, Stair..

Tất cả các loại Family đều được lưu trong nhóm Family, trong khi đó Family chỉ tổ chức sắp xếp theo thứ tự ABC, cho nên việc đặt tên Family cần phải được chú trọng.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập