Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.2- Tổ chức View trong Project Browser của Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.2- Tổ chức View trong Project Browser (hình chiếu)

Tổ chức quản lý View được tạo ra trên Project Browser là việc quan trọng hàng đầu. Đối với các dự án lớn có hàng trăm, hàng ngàn bản vẽ, mỗi bản vẽ có nhiều View được bố cục trên đó. Nếu không tổ chức tốt người dùng sẽ cảm thấy rất “nản” mỗi khi tìm kiếm một View nào đó liên quan để làm việc.

Revit hỗ trợ làm việc theo nhóm. Một dự án có rất ít file được liên kết với nhau thậm chí chỉ cần một file đặt ở Server, tất cả các thành viên trong nhóm cùng truy cập làm việc trên file trung tâm đó. Project Browser quản lý tất cả các View của dự án. Tuy nhiên, người dùng làm trong bộ môn kết cấu thì đâu cần phải thấy tất cả các View của kiến trúc; vì vậy, ở mỗi bộ môn, người dùng phải tổ chức Project Browser theo yêu cầu riêng của mình.

Ví dụ bên dưới là cách tổ chức hình chiếu của bộ môn kết cấu. Nhiều loại mặt bằng kết cấu như mặt bằng dầm sàn, mặt bằng thép sàn, thép thang…cùng một loại Family Structural Plans được tách nhóm để quản lý. Tương tự như vậy đối với các loại mặt cắt (Sections). Trong Sections <MC DAM> Các đối tượng mặt cắt muốn được sắp xếp gần nhau hoặc tổ chức theo hình cây thì nên xem kỹ cách đặt tên:

Tổ chức chung cho các bộ môn

Tổ chức chi tiết cho từng bô môn

 

Sắp xếp, chọn lọc danh sách View trong dự án là công việc tổ chức quản lý View. Chỉ khi nào làm tốt được công việc này thì mới phát huy được năng lực của Revit.

Có nhiều yêu cầu khác nhau trong việc tổ chức View tùy theo từng người dùng trong dự án (Lưu ý: không phải từng dự án). Các cách tổ chức được lưu trong dự án, khi người dùng cần sắp xếp theo cách nào tối ưu nhất thì chọn cách phù hợp trong danh sách. Sau đây là ví dụ 3 cách tổ chức View:

Cách 1

Đây là cách tổ chức “thô sơ” nhất (All).

Cách 2

Đây là cách  tổ chức theo bộ môn (Discipline) .

Cách 3

Đây là cách tổ chức theo giai đoạn (Phase).

Nhóm đầu tiên tổ chức theo loại hình chiếu.

Cách tổ chức này chỉ đáp ứng yêu cầu đối với dự án nhỏ.

Nhóm đầu tiên được chọn bao gồm các bộ môn Architectural, Electrical, Mechanical, Plumbing, Structural.

Nhóm đầu tiên tổ chức theo giai đoạn. Cách này phù hợp với các dự án cải tạo, sửa chữa.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập