Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.3.1- Mô hình B.I.M của Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

1.3.1-  Mô hình B.I.M của Revit

Công nghệ B.I.M. nói theo lý thuyết thì dài dòng, thực tế thì nó chẳng có gì lớn lao. Chúng ta có thể hình dung như sau:

 

Mô hình cấu trúc dữ liệu Revit

 3D là đối tượng mô hình: Model/ Modeling

 Data chính là thông tin : Infomation

 2D là đối tượng hình chiếu (hướng nhìn của đối tượng 3D) được tạo ra thông qua kỹ thuật View!

Trong đối tượng 3D có chứa Data gọi là mô hình chứa thông tin [Infomation Modeling]

  Công nghệ được ứng dụng trong xây dựng (Building) thì gọi là:

[Building Infomation Modeling] = B.I.M

 

Như vậy công nghệ B.I.M được xây dựng dựa trên nguyên tắc thống nhất và tập trung thông tin. Nơi mà thông tin có thể tập trung để có thể truy xuất ở nhiều góc nhìn khác nhau chỉ có đối tượng 3D.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập