Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.3.4- Một số ví dụ về sản phẩm của Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

1.3.4-  Mt s ví d v sn phm ca Revit

à      Sản phẩm bộ môn kiến trúc

Mô hình kiến trúc

Phối cảnh

Mặt bằng kiến trúc cơ bản

Mô hình kiến trúc tầng

Mô hình mặt cắt

Mặt cắt kiến trúc

Mặt cắt chi tiết thang

Mặt bằng chi tiết thang

Mặt cắt nội thất


  Sản phẩm bộ môn kết cấu

 


  Sản phẩm bộ môn MEP

Bộ môn nước

Mô hình cấp thoát nước

MB thoát nước WC

Mô hình nước cấp thoát WC

Bộ môn điện

Mặt bằng bố trí đèn

Mặt bằng bố trí thiết bị điện

Sản phẩm của Revit là hồ sơ thiết kế kỹ thuật, quản lý dữ liệu dự án. Ưu điểm của Revit là khai thác triệt để công nghệ B.I.M để tự động hóa việc thiết kế và quản lý dự án.Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập