Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.1- Cách đặt tên đối tượng (File, Family, View…) trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.1- Cách đặt tên đối tượng (File, Family, View…)

Quản lý thông tin trong Revit là chức năng chiếm ưu thế đặc biệt, so với các phần mềm đồ họa khác trong thiết kế xây dựng thì Revit không có đối thủ. Có thể nói nhờ chức năng này mà giúp cho Revit tỏ ra thực hiện hiệu quả cao trong công việc. Chức năng này cũng rất dễ hiểu và dễ sử dụng, không gây khó khăn cho người dùng.

Tuy nhiên, chức năng quản lý tốt hay không phụ thuộc nhiều dữ liệu đầu vào. Đối với các biến chứa trong tham số thì đa số được định dạng, phân loại rõ ràng từ các biến có dạng Text. Các biến này phần lớn là tên Family, tên cấu kiện và một số thuộc tính khác.

Thường thì khi đang tập trung vào công việc dựng hình, thông tin cấu kiện,…người dùng hay dễ dãi với cách đặt tên file, tên Family, tên cấu kiện… Vì thế cần thống nhất cách đặt tên ngay từ đầu với những qui ước chung và cố gắng tạo thói quen suy nghĩ kỹ trước khi đặt tên.

Một cái tên đầy đủ, hợp lý không những giúp cho người khác dễ dàng tiếp cận mà còn giúp cho việc quản lý thông tin của Revit phát huy hiệu quả.

Nguyên tắc chung để đặt tên một đối tượng là phải thể hiện được nội dung của đối tượng, có tính gợi nhớ đồng thời chú ý các điểm sau:

Không có dấu Tiếng Việt. Dấu Tiếng Việt trong một số trường hợp sẽ gây lỗi cho chương trình hay khi truyền tải trên web. Tốt nhất nên dùng Tiếng Việt không dấu.

Không có dấu trắng. Dấu trắng làm dài tên một cách không cần thiết và không đẹp. Nên viết in hoa tất cả các ký tự đầu và chữ in thường cho tất cả các ký tự phía sau.

Tách nhóm chữ dài bằng dấu gạch giữa. Giữa hai cụm từ khác nghĩa cần tách ra cho dễ đọc, dấu gạch giữa thay dấu trắng.

Tách các thành phần khác nghĩa bằng dấu gạch dưới. Các nhóm chữ đại diện một ý nghĩa nào đó trong chuỗi tên thì dùng dấu gạch dưới.

Viết in hoa ký tự đầu chữ. Cách viết này giúp dễ đọc khi bỏ dấu trắng tách mỗi chữ trong câu.

 

Ví dụ tên một Family cửa đi như sau: NPD_CuaDi_SatKinh-SonTinhDien.rfa

Hãy điều chỉnh và thuộc các qui ước đặt tên, dành 30 giây suy nghĩ về cái tên của đối tượng trước khi đặt để không mất hàng chục phút tìm kiếm, thay đổi và nhìn thấy dự án không gọn gàng!


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập